درباره ما


مهدیه فرح آبادی هستم کارشناس ارشد روانشناسی و در حیطه نوجوانان فعالیت میکنم و امید دارم بتوانم با قطره ای از دریای بیکران دانش ، به دوستان عزیزم در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهم .

موضوعات

پیوند ها

آمارگیر

» پرورش خلاقیت
موضوع : خلاقیت
پرورش خلاقیت پرورش خلاقیت

 

فصل سوم

1- اصول پرورش خلاقيت در کلاس درس

2- ويژگي هاي معلم  پرورش دهنده ي خلاقيت

 

اصول پرورش خلاقيت در کلاس درس

  عوامل ، اصول و روش هاي زيادي وجود دارد که مي تواند مستقيماً کيفيت آموزش هاي معلم را بهبود بخشيده و بازدهي فعاليت هاي ياددهي _ يادگيري را در زمينه ي خلاقيت افزايش دهد. در اين قسمت مهم ترين اصول و روش هايي که در اين مورد وجود دارد و مي تواند در فرايند رشد خلاقيت نقش تسهيل کننده و تسريع کننده داشته باشد ، بيان مي گردد:

1: دانش آموزان خود را به تناسب رفتارها ، فعاليت ها و دستاوردهاي خلاق آن ها مورد تشويق قرار دهيد.

2: به دانش آموزان خود بياموزيد که نسبت به ايده ها و افکار خود حساس باشند و آن ها را يادداشت کنند.

3: به عنوان معلم شخصاً به فعاليت هاي خلاق علاقه نشان دهيد و با دانش آموزان خود در انجام تمرينات خلاقيت مشارکت نماييد.

4: در مورد ماهيت خلاقيت و مفاهيم آن ، به دانش آموزان اطلاعات لازم را بدهيد.

5: در کلاس خود تا حد امکان از وسايل و روش هاي آموزشي ديداري _ شنيداري استفاده کنيد.

6: براي تخيلات و افکار نو دانش آموزان ارزش و احترامي ويژه قائل باشيد.

7: در کلاس خود فضايي براي ابراز شوخ طبعي پديد آوريد و اين حس را در خود و دانش آموزان خود فعال نگاه داريد.

8: به دانش آموزان بياموزيد که افکار و رفتارهاي خود را بيش از حد مورد قضاوت و ارزش يابي قرار ندهند.

9: با دانش آموزان خود از روش پرسش و پاسخ استفاده کنيد و آن ها را به پرسيدن سوالاتشان ترغيب نماييد.

10: آن ها را عادت دهيد که براي حل مسايل ، همواره راه هاي متعددي را جست و جو کنند.

11: تفاوت هاي فردي ميان دانش آموزان را در نظر داشته باشيد و به فرديت هر يک از آن ها احترام بگذاريد.

12: تا حد امکان به دانش آموزان امنيت و آزادي عمل بدهيد و از وضع مقررات خشک و محدود کننده در کلاس خودداري کنيد.

13: دانش آوزان را به دست کاري و تغيير عقايد و اشيا تشويق کنيد .

14: آن ها را به مطالعه و کسب اطلاعات در زمينه هاي مختلف ترغيب نماييد.

15: اهميت خلاقيت و آثار و نتايج ارزشمند تفکر خلاق را براي آن ها تبيين کنيد.

16: آن ها را با زندگي نامه هاي افراد خلاق تاريخ آشنا نماييد.

17: دانش آموزان خود را با مسائل حل نشده روبه رو کنيد و از آن ها حل هاي جديد بخواهيد.

معلم دوست دار خلاقيت:هيچ چيز برايم جذاب تر از گوش دادن به ايده هاي عجيب و غريب دانش آموزانم نيست ؛ به ويژه هنگامي که با هيجان و آب و تاب در مورد آن صحبت مي کنند

 

ويژگي هاي معلم پرورش دهنده ي خلاقيت

 

   مربي يا معلمي که مي خواهد يک کلاس ويژه ي پرورش خلاقيت را اداره کند و يا اين که علاقه مند است در جريان تدريس روزمره ي خود به طور جدي پرورش خلافيت دانش آموزان را هم مد نظر داشته باشد، اگر چنان چه از خصوصيات و نگرش هاي ويژه اي که با ماهيت و فرايند خلاقيت مناسبت دارد ، برخوردار باشد ، مطمئناً در کار خود بسيار موفق تر عمل خواهد کرد . البته يک چنين معلمي حتماً لازم نيست که خودش فردي بسيار خلاق باشد، اما اگر چنان چه شخصاً از مهارت هاي اساسي خلاقيت برخوردار باشد و بتواند عملاً از آن ها استفاده کند .

برخي از ويژگي هاي معلم علاقه مند به خلاقيت که داشتن آن ها به بازدهي بيش تر کلاس و تدريس او مي انجامد :

1: فردي انتقاد پذير باشد .

2: تحمل عقايد نو دانش آموزان را داشته باشد .

3: از صبر و تحمل بالايي برخوردار باشد.

4: به تفاوت هاي فردي و منحصر به فرد بودن تک تک دانش آموزان اعتقاد داشته باشد.

5: از انگيزه اي قوي برخوردار باشد.

6: پذيرايي ايده ها و نظرات غير عادي دانش آموزان خود باشد .

7: دوست دار هنر وزيبايي شناسي باشد.

8: تا حد امکان به دانش آموزان خود آزادي عمل بدهد.

9: در چند زمينه ي مختلف معلومات و مهارت داشته باشد.

10: براي هر دانش آموز احترامي ويژه قائل باشد.

11: خيال پردازي دانش آموزان را تشويق کند.

12: در مواقع لزوم بتواند کودکانه بينديشد و کودکانه عمل کند.

13: به دانش آموزان خود اجازه دهد که گاهي اشتباه کنند!

معلم دوست دار خلاقيت:احساس مي کنم اگر به دانش آموزانم اجازه ي اشتباه کردن را بدهم ، بزرگ ترين چيزها را به آن آموخته ام

منبع :کتاب ((  کلاس  خلاقيت)  -منبع  -  سليماني ،افشين  « کلاس  خلاقيت » انتشارات  انجمن  اولياء و مربيان . :تابستان 1381

 

لينک مرتبط:

موانع خلاقيت 

ويژگي هاي شخصيت خلاق