درباره ما


مهدیه فرح آبادی هستم کارشناس ارشد روانشناسی و در حیطه نوجوانان فعالیت میکنم و امید دارم بتوانم با قطره ای از دریای بیکران دانش ، به دوستان عزیزم در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهم .

موضوعات

پیوند ها

آمارگیر

» نکته های زندگی
موضوع : مهارت های زندگی
نکته های زندگی
مثل یه بزرگمرد از این وضعیت بیا بیرون و نذار زنده به گور بشی
 
 
 
با آدم ضعیف تر از خودتون تا حالا پینگ پونگ بازی کرده اید؟
 
منظورم اینایی هستن که تازه راکت بدست شده اند و چند ساعتی مربی داشته اند و تازه از استایل والیبال
 
 اومده اند تو تنیس روی میز! (با راکت اسپک میزنند!!!)
 
خیلی عجیبه که اینها چون بد بازی میکنند ، نمیتونی ببریشون و اصلا هم مهم نیست مهارتت !
 
طرف عملا یه بازی دیگه میکنه و توهم زده که پینگ پونگ داره بازی میکنه…
 
من و تو هم عملا تو این توهم وقتمون حروم میشه واتفاق بدتر اینه که وقتی با یه آدم حسابی میری پای
 
 بازی میبینی مهارتت خیلی کم شده و طول میکشه تا برسی به سطح بازی اصلی خودت!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اینها را نوشتم تا بگم حرف اصلیم را :
 
وقتی با یه آدم کم فهم معاشرت میکنی یا آدمی که خودش را به نفهمی میزنه
 
وقتی با یه آدم خاله زنک دم به دم میشی
 
وقتی با آدم احمق دمخور میشی که قضاوتهای عجیب غریب و خرافی داره و تحملش میکنی ،
 
وقتی با یه آدم روبرو میشی که دغدغه هایش
 
(مسکن ورستوران و لباس برند و!…
 
دیگه انتظار نداشته باش که :
 
از حروم شدن وقتت غصه بخوری
 
از درجا زدنت هم خجالت نمیکشی
 
از تجمع برنامه ای نصفه عمل شده و کارهای نیمه تمامت هم ککت نمیگزه
 
از نخواندن آخرین مقاله تخصصی رشته ات ، بهت بر نمیخوره
 
یا ندیدن فلان دانشمند و بلد نبودن مفاهیم بلند حافظ و مولوی و ….دردت نمیاره
 
داری بی غیرت میشی عزیزم
 
به مردنت ادامه بده
 
یا مثل یه بزرگمرد از این وضعیت بیا بیرون و نذار زنده به گور بشی و بشی یه مرده متحرک
 
دکتر علیرضا شیری - روانشناس