درباره ما


مهدیه فرح آبادی هستم کارشناس ارشد روانشناسی و در حیطه نوجوانان فعالیت میکنم و امید دارم بتوانم با قطره ای از دریای بیکران دانش ، به دوستان عزیزم در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهم .

موضوعات

پیوند ها

آمارگیر

» راز شاد زیستن 2
موضوع : روانشناسی رشد
راز شاد زیستن 2

به نام او

الگوهای حادثه ساز

بعضی ها استعداد عجیبی برای حادثه سازی دارند و تمام زندگی آنها به افتادن از نردبان و زمین خوردن از دوچرخه و پرت شدن از درخت و برق گرفتگی و تصادف رانندگی و غیره می گذرد .

الگوهای بیماری

بعضی ها سالی دو دفعه سرما می خورند . بعضی ها هر وقت یک موقعیت استثنایی برایشان پیش می آید ، مریض می شوند بعضی ها هم همیشه صبح شنبه مریض می شوند . شما چطور ؟

الگوهای بی نظمی

بعضی از مردم تمایل عجیبی به بی نظمی و شلختگی دارند . البته آنها آگاهانه در این جهت تلاش نمی کنند اما بطور ناهشیار تحت تاثیر الگوئی بسیار قدرتمند هستند .

الگوهای ورشکستگی

بدون تردید شما هم با کسانی که همیشه بی پول و ورشکسته هستند برخورد داشته اید . در واقع علت این ورشکستگی ها میزان در آمد فرد نیست بلکه نحوه عمل او با این درآمد است .فردی که تابع یک الگوی ورشکسته است بجای آنکه ریشه ها را در خود جستجو کند به سرزنش دیگران می پردازد و همیشه اقتصاد ، دولت یا میزان درآمد خود را علت ناکامی های خود می داند .

با ما همراه باشید ...