درباره ما


مهدیه فرح آبادی هستم کارشناس ارشد روانشناسی و در حیطه نوجوانان فعالیت میکنم و امید دارم بتوانم با قطره ای از دریای بیکران دانش ، به دوستان عزیزم در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهم .

موضوعات

پیوند ها

آمارگیر

» ارتباط با جنس مخالف
موضوع : بحث های اعتقادی
ارتباط با جنس مخالف

گاهي در ميان جوانان کساني هستند که به هر دليل با جنس مخالف ارتباط دارند و وقتي وجه شرعي اين ارتباط برايشان بيان مي شود توجيهاتي مي آورند از قبيل اينکه ارتباط ما فقط کلامي (با تلفن ) يا از طريق پيامک است و ترس به گناه افتادن نداريم يا اينکه فقط با هم درد و دل م کنيم و ...

.: ادامه مطلب :.

» چرا باید نماز خواند و فلسفه نماز خواندن چیست؟
موضوع : بحث های اعتقادی
چرا باید نماز خواند و فلسفه نماز خواندن چیست؟چرا باید نماز خواند و فلسفه نماز خواندن چیست؟

علت اصلي نماز خواندن ما تنها و تنها واجب بودن آن است؛ يعني ما نماز را به جهت اين که دستور خداوند و تکليفي شرعي بر عهده ما است، به جا مي آوريم؛ هرچند به روشني مي دانيم که نماز آثار و برکات متعدد جسمي و روحي و فردي و اجتماعي براي ما دارد؛ با همه اين ها مي توان پرسيد: چرا نماز واجب است و چرا اين تکليف براي ما در نظر گرفته شده؟

.: ادامه مطلب :.