درباره ما


مهدیه فرح آبادی هستم کارشناس ارشد روانشناسی و در حیطه نوجوانان فعالیت میکنم و امید دارم بتوانم با قطره ای از دریای بیکران دانش ، به دوستان عزیزم در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهم .

موضوعات

پیوند ها

آمارگیر

» راز شاد زیستن 5
موضوع : راز شاد زیستن
راز شاد زیستن 5

دیگران با ما همان رفتاری را دارند که ما خود با خویشتن داریم . کسانی که با آنها ارتباط برقرار می کنیم بسرعن تشخیص می دهند که آیا ما برای خود احترام قائل هستیم یا نه ؟ و اگر ما با خود بر اساس احترام برخورد کنیم آنها نیز این رویه را تعقیب خواهند کرد .

.: ادامه مطلب :.

» راز شاد زیستن 4
موضوع : راز شاد زیستن
راز شاد زیستن 4

تصویر ذهنی انسان از خویشتن

آیا هیچ وقت دقت کرده اید که وقتی احساس خوبی درباره خود دارید دیگران هم بهتر از همیشه بنظر می رسند ؟ و آیا این تغییر در دیگران جالب توجه و یا حتی عجیب نیست ؟

جهان بازتابی از خود ماست . وقتی از خود بیزاریم ، از همه بیزاریم و وقتی به همین که هستیم عشق می ورزیم ، تمام جهان بنظر فوق العاده و دوست داشتنی می آید .

.: ادامه مطلب :.

» راز شاد زیستن 3
موضوع : راز شاد زیستن
راز شاد زیستن 3راز شاد زیستن 3راز شاد زیستن 3راز شاد زیستن 3راز شاد زیستن 3

تغيير الگو ها هميشه کار ساده اي نيست اما هميشه امکان پذير است . در هر مرحله اي که باشيد مي توانيد به آنچه که مي خواهيد دست پيدا کنيد . بايد يک نکته را براي خود روشن کنيم و آن اين است که هر وقت تصميم به تغيير بگيريم با مقاومت روبرو مي شويم . در واقا براي اينکه روشن شود آيا ما براي تغيير به اندازه کافي مصمم هستيم يا خير ، هميشه به مبارزه فراخوانده مي شويم .

.: ادامه مطلب :.

» خـودت باش و بدون مقایـسه منـحصربفـرد باش!
موضوع : راز شاد زیستن
خـودت باش و بدون مقایـسه منـحصربفـرد باش!خـودت باش و بدون مقایـسه منـحصربفـرد باش!

زندگي شگفت انگيز است، فقط بايد بدانيد که چطور زندگي کنيد! در غير اين صورت سراسرعمر خود را در رنج و سختي دست و پا خواهيد زد ؛ از باغي مي گذريد و به يک درخت بلند و تنومند برمي خوريد، اگر مقايسه کنيد چه مي شود: درخت بسيار تنومند و بلند است، ناگهان خود را در کنار آن خيلي کوچک و خوار مي بينيد! 

.: ادامه مطلب :.

» راز شاد زیستن 2
موضوع : راز شاد زیستن
راز شاد زیستن 2

به نام او

 

راز شاد زیستن جلسه دوم ، اقسام الگوها .....

.: ادامه مطلب :.

» راز شاد زیستن 1
موضوع : راز شاد زیستن
راز شاد زیستن 1

به نام او

" یک درخت هر چقدر هم که بزرگ باشد با یک دانه آغاز می شود ، طولانی ترین سفرها با اولین قدم " - لائوتسه

 

مجموعه مطالب  "راز شاد زیستن"  را میتواند از نوشته های مهندس سلیمانی راد دنبال کنید .

.: ادامه مطلب :.