درباره ما


مهدیه فرح آبادی هستم کارشناس ارشد روانشناسی و در حیطه نوجوانان فعالیت میکنم و امید دارم بتوانم با قطره ای از دریای بیکران دانش ، به دوستان عزیزم در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهم .

موضوعات

پیوند ها

آمارگیر

» راز شاد زیستن 1
موضوع : نوجوان
راز شاد زیستن 1

به نام او

" یک درخت هر چقدر هم که بزرگ باشد با یک دانه آغاز می شود ، طولانی ترین سفرها با اولین قدم " - لائوتسه

الگوهای رفتاری

بیایید در آغاز نگاهی به کار ذهن بیندازیم. آیا وقتی از خیابان عبور می کنیم باید به تک تک قدمهای خود توجه داشته باشیم؟ آیا وقتی غذا می خوریم باید برای هضم آن کاری انجام دهیم ؟ آیا وقتی در خواب هستیم باید نگران ادامه تنفس خود باشیم؟ حقیقت این است که ما هیچیک از این کارها  را با ذهن هشیار خود انجام نمی دهیم.

ذهن انسان را می توان به یک کوه یخ تشبیه کرد که بخش قابل روئیت آن همان ضمیر هوشیار و بخش بسیار بزرگتر و پنهان آن ضمیر نا هوشیار ماست.

ضمیر ناهوشیار مسئول بخش بزرگی از پیامدها و مسبب همه تکرارها در زندگی انسان است.

بسیاری از ما واجد الگوهای عود کننده هستیم ، بدین معنا که تجربه ها یا فتار های کهنه مرتبا در زندگی ما تکرار می شوند .

الگوهای همیشه نالان :

یافتن نمونه های این الگو کار دشواری نیست . کافی است در خیابان با یکی از آنها روبرو شوید و یا جویا شدن از حالش اشتباهی وحشتناک مرتکب شوید . زندگی این افرد یک داستان غم انگیز مکرر است و شما خیلی زود می شنوید که ماشین شان تصادف کرده ، خانه شان آتش گرفته ، یک سنگ آسمانی گاراژ خانه شان را با خاک یسکان کرده و یا به مریضی سختی مبتلا شده اند .

هر وقت زندگی آنها خبر از آسودگی می دهد ، یک زمزمه ناهشیار می گوید " نه این نمی تواند حقیقت داشته باشد " و بعد خیلی زود سر و کله یک داستان غم انگیز تازه پیدا می شود .

در آینده به این نکته می پردازیم که با این الگو چه باید کرد .

با ما همراه باشید ...

نویسنده : مهندس سلیمانی راد