درباره ما


مهدیه فرح آبادی هستم کارشناس ارشد روانشناسی و در حیطه نوجوانان فعالیت میکنم و امید دارم بتوانم با قطره ای از دریای بیکران دانش ، به دوستان عزیزم در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهم .

موضوعات

پیوند ها

آمارگیر

» شما به چه مقدار هیجان نیازمندید ؟
موضوع : آزمون های روانشناسی
شما به چه مقدار هیجان نیازمندید ؟شما به چه مقدار هیجان نیازمندید ؟شما به چه مقدار هیجان نیازمندید ؟شما به چه مقدار هیجان نیازمندید ؟شما به چه مقدار هیجان نیازمندید ؟

آيا تا به حال فکر کرده ايد در زندگيتان به چه مقدار هيجان نيازمند هستيد ؟

هر يک از جملات که در ادامه مطلب آماده است ، دو پاسخ دارند، الف و ب.

پاسخي را انتخاب کنيد که بيشتر به عقيده و نظر شما نزديک است. قبل از شروع حتما مداد و کاغذي براي ثبت آماده کنيد .

.: ادامه مطلب :.