درباره ما


مهدیه فرح آبادی هستم کارشناس ارشد روانشناسی و در حیطه نوجوانان فعالیت میکنم و امید دارم بتوانم با قطره ای از دریای بیکران دانش ، به دوستان عزیزم در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهم .

موضوعات

پیوند ها

آمارگیر

» شما به چه مقدار هیجان نیازمندید ؟
موضوع : آزمون های روانشناسی
شما به چه مقدار هیجان نیازمندید ؟شما به چه مقدار هیجان نیازمندید ؟شما به چه مقدار هیجان نیازمندید ؟شما به چه مقدار هیجان نیازمندید ؟شما به چه مقدار هیجان نیازمندید ؟

آيا تا به حال فکر کرده ايد در زندگيتان به چه مقدار هيجان نيازمند هستيد ؟

هر يک از جملات که در زیر آماده است  دو پاسخ دارند، الف و ب.

پاسخي را انتخاب کنيد که بيشتر به عقيده و نظر شما نزديک است. قبل از شروع حتما مداد و کاغذي براي ثبت آماده کنيد .

 

 

الف- مهماني هاي شلوغ و پرهياهو را دوست دارم.

 ب – از مهماني هاي آرامي که افراد با هم مکالمات دوستانه دارند لذت مي برم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- تماشاي فيلمي را که قبلا ديده ام دوست ندارم.

ب – بعضي فيلم ها را دوست دارم براي بار دوم و حتي سوم ببينم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- معمولا آرزو مي کنم اي کاش کوهنورد بودم.

ب – نميتوانم افرادي که جانشان را به خطر مي اندازند و به کوهنوردي مي روند درک کنم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- از بوي عطر و ادکلن خوشم نمي آيد.

ب – از عطرهايي که بوي طبيعت مي دهند لذت مي برم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- از ديدن چهره هاي هميشگي و ارتباط با افرادي که از قبل آنها را مي شناسم خسته مي شوم.

ب – از ارتباط با دوستان قديمي لذت مي برم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- دوست دارم مکان هاي جديدي در شهر يا خارج شهر را خودم شخصا پيدا کنم حتي اگر به خاطر اين کار گم شوم.

ب – اگر در مکاني باشم که با آنجا آشنايي نداشته باشم دوست دارم يک راهنما داشته باشم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- اگر بتواني رفتار و گفتار کسي را پيش بيني کني حتما او انسان خسته کننده اي است.

ب – از افرادي که با حرف ها يا رفتارشان ديگران را آزرده مي کنند خوشم نمي آيد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- از فيلم هايي که مي توانم پايان آنها را پيش بيني کنم خوشم نمي آيد.

ب – برايم فرقي نمي کند فيلمي که مي بينم قابل پيش بيني باشد يا غيرقابل پيش بيني.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- دوست دارم سيگار را براي يک بار هم که شده امتحان کنم.

ب – هرگز حاضر نيستم سيگار را حتي براي يک بار امتحان کنم.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- دوست دارم داروهاي جديدي را که کشف مي شوند و در درمان بيماري ها موثرتر از نمونه هاي قبلي هستند، به هر قيمتي امتحان کنم.

ب – دوست ندارم داروهايي را که ممکن است عوارض جانبي داشته باشند، مصرف کنم.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- گاهي اوقات دوست دارم کارهايي را که کمي خطرناک هستند انجام دهم.

ب – يک فرد محتاط و حساس از کارهاي خطرناک اجتناب مي کند.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- دوست دارم غذاهايي را که تا به حال نخورده ام امتحان کنم.

ب – معمولا غذاهايي را سفارش مي دهم که از طعم و مزه آنها اطمينان دارم.  


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- تماشاي فيلم هاي شخصي و خانوادگي خسته کننده است.

ب – از ديدن فيلمهاي شخصي و خانوادگي لذت مي برم.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- ورزش اسکي را دوست دارم

ب – از اسکي خوشم نمي آيد.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- از اسکي روي آب واقعا لذت مي برم.

ب – دوست ندارم اسکي روي آب را حتي امتحان کنم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- دوست دارم بدون هيچ برنامه ريزي قبلي به سفر بروم.

ب – دوست دارم در سفر همه چيز مطابق برنامه ريزي هاي قبلي پيش برود.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- دوست دارم با کساني که هيچ شناختي از آنها ندارم ارتباط دوستي برقرار کنم تا با افراد جديد بيشتري آشنا شوم.

ب – دوست دارم با افراد شناخته شده دوست شوم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- دوست دارم پرواز با هواپيما را بياموزم.

ب – دوست ندارم پرواز با هواپيما را بياموزم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- شيرجه رفتن در آب را دوست دارم.

ب – از تماشاي سطح دريا بيشتر از عمق آن لذت مي برم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- از افرادي که خيلي سريع با همه ارتباط صميمانه و نزديک برقرار مي کنند، خوشم مي آيد.

ب – به نظرم بهتر است از کساني که خيلي سريع با همه ارتباط صميمانه برقرار مي کنند کمي فاصله بگيرم تا خوب آنها را بشناسم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- دوست دارم پرش با چتر نجات را تجربه کنم.

ب – دوست ندارم هرگز بيرون از هواپيما در آسمان باشم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- دوست دارم با کساني دوست باشم که پرهيجان و غيرقابل پيش بيني هستند.

ب – ارتباط با افراد منطقي و قابل پيش بيني را بيشتر دوست دارم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- از تجربيات جديد استقبال مي کنم حتي اگر خطرناک و ترسناک باشند.

ب – از تجربيات پرهيجان و جديد خوشم نمي آيد.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- معمولا زيبايي آثار هنري را در رنگ هاي متضاد و نزديکي به آثار هنري جديد مي دانم.

ب – تاثيرگذاري نقاشي واقعي در شفافيت و هماهنگي رنگ هاي آن است.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- اگر بخواهم خارج از خانه وقت بگذرانم خسته مي شوم.

ب – گذران وقت خارج از خانه در محيط هاي آشناي هميشگي را دوست دارم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- پرش از کوه را دوست دارم.

ب – دوست ندارم جايي بايستم که ارتفاع زيادي داشته باشد.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- دوست دارم با کساني ارتباط برقرار کنم که توانايي هاي فيزيکي عجيبي داشته باشند.

ب – دوست دارم با کساني ارتباط برقرار کنم که با من عقايد مشترکي دارند.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- بدترين خصلت اجتماعي کسل کننده بودن است.

ب – بدترين خصلت اجتماعي جسور بودن است.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- آرزو دارم با هواپيماي جت شخصي ام به دور دنيا سفر کنم.

ب – حتي اگر خيلي ثروتمند بودم هرگز براي خودم هواپيماي جت نمي خريدم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- افراد شوخ طبع را دوست دارم حتي اگر گاهي ديگران را آزار دهند.

ب – افرادي که با شوخي هايشان ديگران را ناراحت مي کنند دوست ندارم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- از تماشاي قسمت هاي ترسناک در فيلم ها لذت مي برم.

ب – از تماشاي فيلم هاي ترسناک بيزارم.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- هر کسي بايد مطابق سليقه خودش لباس بپوشد حتي اگر واکنش هاي مخالفي دريافت کند.

ب – افراد بايد مطابق با قوانين اجتماعي لباس بپوشند و ظاهرشان را آراسته کنند.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- دوست دارم مسافرت هاي بلندمدتي از طريق دريا داشته باشم.

ب – سفر دريايي حماقت است.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الف- اصلا نمي توانم افراد آرام و کسل کننده را تحمل کنم.

ب – در هر فردي مي توانم نکته جالب و مثبتي پيدا کنم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 محاسبه آزمون 

براي محاسبه امتيازات خود در اين آزمون کافي است ببينيد به چند مورد از جملات پاسخ «الف» داده ايد، بعد تمام آنها را با يکديگر جمع بزنيد، حد ميانه در اين آزمون 17 است. اگر امتيازتان بالاتر از 17 است شما فردي هستيد که از هيجان در زندگي لذت مي بريد و با سکون و آرامش ميانه اي نداريد. معمولا اين ويژگي در مردان بيشتر از زنان ديده مي شود و مردان کمي بيشتر از زنان به دنبال فعاليت هاي پرهيجان مي روند و از خطر کردن بيشتر لذت مي برند.

روانشناسان بيش از 20 سال در مورد هيجانات و ارتباط آنها با شخصيت افراد تحقيق و بررسي کرده اند. به اعتقاد آنها تمايل افراد به هيجانات يکي از مهمترين ويژگي هايي است که افراد را از يکديگر متمايز مي کند.

همچنين آنها دريافته اند که اين ويژگي تا حد زيادي ژنتيکي است درست مانند هوش، به اين ترتيب والديني که از هيجان لذت برده و خطر مي کنند معمولا فرزنداني دارند که مشابه آنها مي شوند و زندگي پرهيجان را دوست دارند. افرادي که در قسمت ماجراجويي امتياز بالاتري به دست آورده اند.

معمولا دوست دارند فعاليت هايي داشته باشند که تا حدي ريسکي هستند مانند صخره نوردي، اسکي يا جت اسکي، همواره به دنبال کسب تجربيات جديد هستند و برايشان تفاوتي ندارد که اين تجربيات، هيجان و خطر دارند يا نه.به عنوان مثال ممکن است آنها داوطلبانه حاضر شوند تا کسي آنها را هيپنوتيزم کند يا به کلاس هاي مديتيشن بروند فقط به اين دليل که مي توانند کار جديدي را تجربه کنند. اين افراد دوست دارند هر سال به مکان هايي سفر کنند که قبلا آنها را نديده اند حتي اگر سفر به مکان هاي قبلي براي آنها بسيار بهتر باشد، سفر به مکان هاي جديد صرفا به اين دليل که مي تواند تجربه جديدي بوده و هيجان انگيزتر باشد براي اين افراد جذابتر است.

دوستان زيادي دارند چون مي خواهند همواره افراد جديد را تجربه کنند. از تجربه کردن موقعيت هاي غيرقانوني ترسي ندارند هر چند که اين تجربيات بسياري اوقات براي آنها مشکل ساز مي شود. اين گروه افراد همانگونه که در تست هم ديديد از استعمال دخانيات لذت مي برند. از اينکه همه چيز مطابق قانون باشد خسته مي شوند اما برعکس آنها، شخصيت هايي هستندکه معمولا از تجربيات جديد استقبال نمي کنند، از برنامه هاي روزمره و ثابت به آرامش مي رسند و موقعيت هاي پرهيجان و خطرناک را نمي توانند تحمل کنند.

ماجراجويي مزايا و معايب خود را دارد. افرادي مانند آرمسترانگ در اين گروه جاي دارند. آنها به دنبال کشفيات جديد هستند و دوست دارند و زمين و آسمان ها را بشکافند. آنها از تجربه کردن امور جديد و متفاوت ترسي ندارند، از طرف ديگر اگر نتوانند در اجتماع به شأن قابل قبولي برسند به دليل ويژگي ها و تمايلات خاصي که دارند با مشکلات جدي مواجه مي شوند. از آنجا که اين ويژگي معمولا در افراد ثابت است بايد به گونه اي آموزش ببينند که بياموزند در موقعيت هاي مختلف زندگي تصميم هاي درستي بگيرند. به عنوان مثال هنگام انتخاب همسر بايد کاملا مراقب باشند با افرادي مانند خودشان يا تا حد زيادي شبيه خودشان ازدواج کنند تا در زندگي مشترک به مشکل برنخورند.

انتخاب شغل نکته دومي است که بايد هنگام تصميم گيري ها در نظر داشته باشند، کسي که دوست دارد آرامش و ايمني در زندگي داشته باشد معمولا مشاغلي مانند معلمي يا استادي دانشگاه را انتخاب مي کند که هيجان چنداني ندارد اما کسي که در زندگي هيجان مي طلبد چنين مشاغلي را خسته کننده مي داند و حتي اگر در آنها مشغول به کار شود نمي تواند مدت زيادي دوام بياورد.

زماني که امتيازات خود را در اين آزمون محاسبه کرديد بهتر مي توانيد شخصيت واقعي خود را بشناسيد و مطابق با آن در تصميم گيري هاي زندگي دقت بيشتري داشته باشيد.