درباره ما


مهدیه فرح آبادی هستم کارشناس ارشد روانشناسی و در حیطه نوجوانان فعالیت میکنم و امید دارم بتوانم با قطره ای از دریای بیکران دانش ، به دوستان عزیزم در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهم .

موضوعات

پیوند ها

آمارگیر

» راز شاد زیستن 3
موضوع : راز شاد زیستن
راز شاد زیستن 3راز شاد زیستن 3راز شاد زیستن 3راز شاد زیستن 3راز شاد زیستن 3

تغيير الگو ها هميشه کار ساده اي نيست اما هميشه امکان پذير است . در هر مرحله اي که باشيد مي توانيد به آنچه که مي خواهيد دست پيدا کنيد . بايد يک نکته را براي خود روشن کنيم و آن اين است که هر وقت تصميم به تغيير بگيريم با مقاومت روبرو مي شويم . در واقا براي اينکه روشن شود آيا ما براي تغيير به اندازه کافي مصمم هستيم يا خير ، هميشه به مبارزه فراخوانده مي شويم .

مثلا فرض کنيد تصميم به شروع يک رژيم غذايي گرفته ايد و اين اولين هفته آب کردن اين گوشتهاي اضافي است درست همان روز اول هفته جعبه نامه هاي شما از کارتهاي دعوت به شام ، ميهمانيهاي عصرانه و جشن هاي مختلف انباشته مي شود .

هر تغييري ، بويژه در آغاز ، به مبارزه طلبيده مي شود .

قبل از هر چيزي مسلم بدانيد که هر تغييري با مقاومت روبرو خواهد شد به عبارت ديگر ، کمربند ها را محکم ببنديد .

شکل گيري الگوهاي رفتار :

بسياري از خصوصيات فعلي ما دستاورد تجربيات اولين سالهاي زندگي ست . ذهن کودک در آن سالها بر هر چيزي خالي بوده اطلاعات را مانند يک اسفنج به خود جذب مي کند ، به دليل آنکه نخستين روابط ما با والدينمان شکل مي گيرد تاثير آنها بر زندگي و روابط آينده ما بسيار عظيم است .

بعنوان مثال :

ما با کساني رابطه برقرار ميکنيم که شبيه والدين ما هستند . مثلا براي کسي کار ميکنيم يا طرح دوستي با کسي ميريزيم که به پدر و ماردمان شباهت دارد .

بطور خلاصه ، ما هميشه همان چيزي را جذب مي کنيم که انتظارش را داريم و جهان همواره با ما به همان گونه اي برخورد مي کند که ما خود را لايق آن مي دانيم .

با ما همراه باشيد ...

 

مرور جلسه : اول

مرور جلسه : دوم