درباره ما


مهدیه فرح آبادی هستم کارشناس ارشد روانشناسی و در حیطه نوجوانان فعالیت میکنم و امید دارم بتوانم با قطره ای از دریای بیکران دانش ، به دوستان عزیزم در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهم .

موضوعات

پیوند ها

آمارگیر

» نكات مهم روانشناختي در برقراری ارتباطات مؤثر :
موضوع : مهارت های زندگی
نكات مهم روانشناختي در برقراری ارتباطات مؤثر :نكات مهم روانشناختي در برقراری ارتباطات مؤثر :نكات مهم روانشناختي در برقراری ارتباطات مؤثر :نكات مهم روانشناختي در برقراری ارتباطات مؤثر :نكات مهم روانشناختي در برقراری ارتباطات مؤثر :

 

اثرات برقراري ارتباط مؤثر با ديگران :

 

 1-    تقويت اعتماد به نفس

 2-    درك متقابل

 3-    رضايت خاطر

4-    احساس سودمندي

 5-    تقويت رشد اجتماعي ، روحي ، رواني و عاطفي

 6-    تامين بخشي از نيازهاي اساسي انسان

 7-    انتقال صريح پيام به ديگران

 

نكات مهم روانشناختي در برقراري ارتباطات مؤثر :

 

 

1-    افراد باهم تفاوت دارند :  با همه افراد نمي توان به يك گونه حرف زد يا ارتباط برقرار كرد مهمترين گام مخاطب شناسي است ؛ يعني شناخت ويژگي هاي شخصيتي ديگران و رفتار كردن متناسب با آن .

 

2-    روحيه هر فردي در رفتار او تأثير گذار است :  افراد در وضعيت هاي روحي متفاوت ، رفتارهاي مختلفي دارند .

 مثلاً : آيا وقتي خسته ايم سؤال طرف مقابل را همان گونه پاسخ مي دهيم كه شاد و با نشاط هستم ؟

 بنابراين بهتر است مخاطب ما در وضعيت روحي خوبي قرار گيرد تا ارتباط مؤثر برقرار شود .

 بياد داشته باشيم هر كس با احترام وارد شود يقيناً با مهر خارج خواهد شد .

 

 3-    نگرش و دنياي هر فردي متفاوت است :  برخورد غير منطقي وجود ندارد ! هر كس بر اساس منطق خود رفتار مي كند ، چون هركس دنيا را از ديد خود درك مي كند ؛ بنابراين بهتر است با افراد متفاوت رفتار متناسب داشته باشيم . براي برقراري ارتباط مؤثر ، با دنيا و نگرش ديگران مقابله نكنيم بلكه نخست دنياي آنها را بپذيريم ، به دنياي آنها پا بگذاريم و بعد او را به دنياي خود دعوت كنيم ،‌ به تعبير شهيد باهنر « از آنجايي شروع كنيم كه او دوست دارد و به آنجايي  ختم كنيم كه خود دوست داريم » .

 

4-    آدم ها را دوست داشته باشيم :  ما با كساني كه دوستشان داريم راحت تر به نتيجه مي رسيم بنا بر اين براي برقراري ارتباط مؤثر  لازم است كه به اصول ديگران احترام بگذاريم حتي اگر آنها را قبول نداريم ، با اين كار محبت و دوست داشتن خود را به آنها نشان مي دهيم .

 

5-    باور اينكه هم من خوبم ، هم شما خوبيد :  توماس هريس در كتاب « وضعيت آخر » چهار وضعيت را در ارتباط فرد با ديگران مطرح مي كند ، از جمله :

 من خوبم ، تو خوب نيستي

باور اين وضعيت موجب خود بزرگ بيني شده و مانع ارتباط است .

من خوب نيستم ، تو هم خوب نيستي

 باور اين وضعيت موجب احساس مقابله ، تلافي و دعوا مي شود و مانع ارتباط است .

من خوب نيستم ، تو خوب هستي

 باور اين وضعيت موجب احساس حقارت و كوچكي شده و مانع ارتباط است

 من  خوبم ، شما هم خوب هستي .

 تنها باور اين وضعيت است كه مي تواند موجب برقراري ارتباط مؤثر با ديگران شود .

 

6-    كوشش غير مستقيم مؤثر است : براي مثال در جلسه اي برگه هايي كه پشت آنها پيامهايي مفيد و هدفمند نوشته شده بود به عنوان كاغذ يادداشت بين اعضاء توزيع شد ، با وجود اينكه به افراد توصيه اي براي خواندن مطالب نشده بود ، اما همه اعضاي  جلسه پيام ها را خوانده بودند !

 

7-    مقاومت ديگران را درك كنيم :  اگر ضمن تلاش ، براي ارتباط با فرد مقابل ، او از خود مقاومت نشان داد و عباراتي از اين قبيل به كاربرد : تو مرا درك نمي كني ، به او بگوييم « من احساس تو را  مي فهمم ، اگر دوست داري درباره اش صحبت كنيم » .

 

8-    هميشه « بُرد ، بُرد » بيافرينيم :  اگر بپذيريم همه انسانها در حال تغيير و تحول اند ، ، مي بينيم براي برقراري ارتباط مؤثر بهتر است قصد ونيت هايمان را خيره كرده و به سويي حركت كنيم كه دو طرف برنده باشند . براي رسيدن به اين هدف بايد مدام از خود بپرسيم كه در اين ارتباط ، من براي او چه فايده اي دارم . يا چرا بايستي ديگران براي من كاري را انجام دهند ؟ !

 پاسخ  به اين سؤال ميتواند ارتباط ما را با ديگران مؤثر تر نمايد . هميشه در برقراري ارتباط با ديگران به روشي عمل كنيم كه دو سر برنده باشيم و بازنده اي نداشته باشيم .

 

شخصيت افراد را از رفتارشان جدا كنم :  اگر رفتار مقابل براي ما قابل قبول نبود براي برقراري ارتباط موثر بهتر است فقط همان رفتار ناپسند او را زير سؤال ببريم نه كل شخصيت او را ، به كسي كه خطايي كرده نگوييم تو تنبل ، كودن ، بي عرضه و ... هستي ، چرا كه اين عمل ما را از برقراري ارتباط جهت انتقال پيام اصلي باز مي دارد .

 

9-    خوب گوش دهيم :  در برقراري ارتباط مؤثر باديگران خوب گوش كردن ( گوش دادن فعال ) به حرفهاي طرف مقابل علاوه بر يك مهارت ، يك هنر است ، وقتي كسي با ما حرف مي زند بايد سعي كنيم در چشمهايش نگاه كنيم و احساسات بيان شده او را درك كرده و باحركات چشم ، ابرو و ... به او نشان دهيم كه مشتاقانه به سخنان او گوش مي دهيم ، از ارائه راه حل ، نصيحت ، قضاوت كردن و دستور دادن اكيداً بپرهيزيم چون اينها همه جزء سدها و موانع ارتباطي به شمار مي آيند .

 

10  - ديگران را بدون قيد و شرط بپذيريم :  ديگران را همانگونه كه هستند بپذيريم و سعي نكنيم آنها را در قالب انتظار و خواسته خود شكل دهيم .

 

11  - ارتباط خود را باكلمه « من » شروع كنيم :  اگر در ارتباط باديگران مسأله اي پيش آمده ابتدا مشخص كنيم ابتدا چه كسي بيش از ديگران ناراحت شده وآن گاه پيام را با كلمه « من » و بدون مقصر دانستن يا سرزنش كردن ديگران بيان كنيم ، مثلاً : « من امروز خسته ام ، لطفاً صداي ضبط صوت را كم كنيد . » .

 

12– روشن ، كوتاه و گزيده سخن بگوييم :   عموماً پرحرفي و زياد سخن گفتن نه تنها به ارتباط بهتر كمك نمي كند بلكه مانع از ارتباط بيشتر هم مي شود . به فرمايش ، امام علي (ع) : « خيرالكلام ماقلَّ و مادلَّ » بهترين كلام سخن كوتاه و گزيده است .

 

13- نيازهاي ديگران را در حد ممكن بر آورده كنيم :  براي برقراري ارتباط بهتر باديگران متوجه نيازهاي اساسي زيستي  ، رواني ، عاطفي و اجتماعي اطرافيان خود باشيم و با برآورده كردن نيازها آنها درحد توان خود به سوي برقراري ارتباط بهتر با آنها گام برداريم .

 

« كونوا دعاه الناس بغير اَلسنتكم كونوا دعاه الناس باعمالكم »        حضرت محمد (ص)

 

14- صحبت باديگران راخوب شروع كنيم :  سلام و احوالپرسي ومقدمه چيني مناسب در آغاز صحبت با ديگران مي تواند ما را در برقراري ارتباط بهتر كمك كند .

 

15- مقدمه چيني زياد و حاشيه پردازي مانع ارتباط است .

 

16- اگربتوانيم احساسات و هيجانات خود را كنترل كنيم :  درايجاد ارتباط با ديگران موفق خواهيم بود .

 

17- در برقراري ارتباط با ديگران موقعيت زماني و مكاني را مد نظر داشته باشيم .

 

18- از تُن صداي مناسب استفاده كنيم :  مثلاً تن صداي بالا نشانه عصبانيت بالا برده ، كي پايين بياوريم و كجا كش دار صحبت كنيم .

 

19- از آهنگ صداي مناسب استفاده كنيم : بدانيم در كجا صحبت خود را بالا برده ، كي پايين بياوريم و كجا كش دار صحبت كنيم .

 

 

20- از تماس چشمي مناسب استفاده كنيم : در زمان صحبت به صورت مخاطب خود نگاه كنيم چرا كه تماس چشمي يك تماس مستمر است ولي به او خيره نشويم و به مردمك چشم او نگاه نكنيم.

21- از حالات چهره مناسب استفاده كنيم : متناسب با صحبتي كه مي كنيم تاثر و يا خوشحالي را در چهره خود نشان دهيم

 

لينک هاي مرتبط : مهارت هاي مهم ارتباط موثر