درباره ما


مهدیه فرح آبادی هستم کارشناس ارشد روانشناسی و در حیطه نوجوانان فعالیت میکنم و امید دارم بتوانم با قطره ای از دریای بیکران دانش ، به دوستان عزیزم در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهم .

موضوعات

پیوند ها

آمارگیر

» ویژگی های شخصیت خلاق
موضوع : خلاقیت
ویژگی های شخصیت خلاقویژگی های شخصیت خلاقویژگی های شخصیت خلاقویژگی های شخصیت خلاق

       خلاقيت زيباترين و شگفت انگيزترين خصيصه ي انسان است. غنا، پويايي و بقاي هر فرهنگ و تمدني به خلاقيت مردمان آن بستگي دارد و اين واقعيت را تاريخ بارها به اثبات رسانده است.

اکنون در آغاز هزاره ي سوم به جرأت مي توان گفت خلاقيت همان چيزي است که زندگي مدرن بشر متمدن را از زندگي ابتدايي انسان نخستين جدا مي کند. اگر اکنون در شروع قرن بيست ويکم مشاهده مي کنيم که در قسمتي از دنيا انسان هايي رؤيايي دست يابي به کرات دور دست و سکونت در فضا را به واقعيتي عيني بدل کرده اند ، براي لحظه اي بينديشيم که در همين لحظه در گوشه هاي ديگري از دنيا ، انسان هاي ديگري نيز زندگي مي کنند که شيوه ي زيستن آنها همانند بشر هزاران سال پيش است ، به راز خلاقيت ، اين موهبت منحصر به فرد انسان ، پي خواهيم برد.

 

فصل اول

    

ويژگيهاي شخصيت خلاق

  هر چند خلاقيت يک توانايي همگاني است و همه ي انسان ها کمابيش از آن برخوردارند، اما افراد ي که خلاقيت بالايي دارند و به عنوان افرادي خلاق شناخته مي شوند، داراي خصوصيات شخصيتي و رفتاري ويژه اي هستند که به وسيله ي اين خصوصيات مي توان آن ها را از ساير افرادي که از خلاقيت کم تري برخوردار هستند ، تشخيص داد. فايده ي اصلي آشنايي با ويژگي هاي افراد خلاق اين است که مي توانيداز آن ها به عنوان الگوهاي رفتاري براي ايجاد و پرورش رفتارهاي خلاقانه در کودکان استفاده کنيد . در اين قسمت با مهمترين و بارزترين اين ويزگي ها آشنا مي شويد:

_ استقلال_ ريسک پذيري_  کنجکاوي_ علاقه به کارهاي پيچيده_ تحمل ابهام

_ انعطاف پذيري_ شوخ طبعي_ اعتمادبه نفس بالا_ ابتکار_ پشتکار_ تخيل قوي

_ حساسيت وتوجه_ زيبايي دوستي_ ترديد

دانش آموزخلاق رابشناسيد

 

  هرچندبسياري ازويژگيهاي کلي افرادخلاق که درقسمت قبل معرفي گرديدکمابيش شامل دانش آموزان خلاق نيزميگردد،اماازآنجاکه تاکيداصلي اين کتاب ،پرورش خلاقيت دانش آموزان خلاق که معمولا درمحيط مدرسه وکلاس درس مشاهده ميشود،دربخشي مجزابرشمرده شود.درهمين موردسه دليل ديگر نيزوجودداردکه اين ضرورت را تاکيدکند:

1: محيط مدرسه وکلاس به خودي خود رفتارهاي ويژه اي را در دانش آموزان خلاق ايجاد ميکند که ممکن است دانش آموزان را در محيط منزل يا محيط هاي ديگرنمايان سازد و يا به گونه اي متفاوت نشان دهد.

2: بسياري از رفتارهاي دانش آموزان خلاق، خاص محيط تحصيلي آن هاست و از لحاظ نوع و شدت با خصوصيات ساير افراد خلاق متفاوت است

3: آشنايي باخصوصيات بارز دانش آموزان خلاق به معلم امکان ميدهدتا آن ها را بهتر بشناسد و به برنامه ريزي درجهت تقويت، پرورش، تغيير و اصلاح موارد لازم بپردازد.

به طورکلي دانش آموزخلاق غالبا ازطريق خصوصيات ورفتارهاي زيرقابل شناسايي است:

 1:  ايده ها و نظرات خود را بدون ترس در کلاس مطرح مي کند.

 2: معمولا براي مسائل راه حل ها و پاسخ هايي متفاوت از ساير دانش آموزان ارائه مي کند.

 3:  به فعاليت هاي هنري علاقه زيادي دارد و در اين زمينه داراي تجربه و مهارت است.

  4: غالباً ايده ها و راه حل هاي بيش تري نسبت به ساير هم کلاسي هاي خود پيش نهاد

 مي کند.

5 :  معمولاً قادر است با طنز پردازي ها و شوخي هاي جالب ديگران را بخنداند.

 6: تمايل زيادي به تغيير نظرات معلم و يا مطالب کتاب دارد.

 7: در کلاس اغلب سوالاتي غير عادي و گاه عجيب و غريب مي پرسد.

 8: علاقه ي زيادي به نقاشي و ترسيم افکار و ايده هاي خود دارد.

 9: انتقادگر است و هر نظر يا عقيده اي را به راحتي نمي پذيرد .

 10:گاهي به خاطر بيان نظرات و ايده هاي عجيب و غريبش در نظر دانش آموزان ديگر

فردي غير عادي جلوه مي کند.

11: از قوه ي تخيل خوبي برخوردار است.

12: معمولاً در کلاس با آب و تاب صحبت مي کند و سعي مي کند ايده هايش را با جزئيات کامل شرح دهد.

13: داري ابتکار است و غالباً ايده ها و پاسخ هاي منحصر به فرد ارائه مي کند.

14: حساس ، باريک بين و نکته سنج است .

15: بسيار فعال است و غالباً در آن واحد چند طرح و ايده در زمينه هاي مختلف را در سر مي پروراند.

16: به تجربه و آزمايش علاقه ي فراواني دارد.

 

17: در نفوذ و تأثير گذاري بر دوستان خود از توانايي زيادي برخوردار است.

18: آمادگي طرد شدن و عدم تأييد از طريق ديگران را داراست.

19: به مطالعه ي موضوعات متنوع و گوناگون علاقه مند است و زمان قابل توجهي را به اين امر اختصاص مي دهد.

20: از اطلاعات عمومي زيادي برخوردار است و سعي مي کند که از آن ها استفاده ي عملي و کاربردي کند.

  

دانش آموز خلاق:قبل از اين که گردو را بشکنم به اين فکر افتادم که شايدبتوانم با نيمه ي پوست آن دو تا لاک پشت درست کنم

 

لينک هاي مرتبط :

موانع خلاقيت

پرورش خلاقيت